احداث قطعه ب محور مرند-جلفا شرکت آرمان نصر
احداث سد مخزنی دانالو و تاسیسات وابسته آن
آماده سازی عرصه 348 هکتاری زمینهای مسکن مهر سهند
اجرای خط دوم انتقال گاز 20 اینچ رشت
احداث كمر بندي ايلخچي

شرکت آرمان نصر آذربایجان


سال تاسیس: 1371/08/06
شماره ثبتی: 5716

حوزه فعالیت:
رشته آب شامل:انواع سدهای خاکی با تاسیسات جانبی،انواع پروژه های شبکه آبیاری و زهکشی(کانال، بند، زهکش و....) و شبکه آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره ای. رشته راه و ترابری شامل:پل سازی،احداث،نوسازی و بهسازی راه های فرعی، اصلی و آزادراهها با ابنیه های فنی مربوط رشته تاسیسات و تجهیزات شامل:طراحی و اجرای خطوط انتقال(آب،گاز،نفت) در خشکی.
علاوه بر موارد مذکور این شرکت در رشته های ساختمان، کشاورزی و صنعت نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت شده است.

اعضای هیئت مدیره:

مدیر عامل
قدرت احمدزاده زمهریر

رئیس هیئت مدیره
پرویز شاطری

عضو هیئت مدیره
احمد محمد پور

عضو هیئت مدیره
علیرضا فاضلی حق

عضو هیئت مدیره
مهدی کریمی


-------------------

رتبه بندی:

ابنیه

راه و ترابری

صنعت و معدن

تاسیسات و تجهیزات

2

1
5
4

کشاورزی

آب

کاوش زمین

نفت و گاز

4

1

5

1

بخشی از پروژه های انجام شده:

احداث قطعه ب مرند-جلفا
احداث کمربندی ایلخچی
آماده سازی عرصه 348 هکتاری زمینهای مسکن مهر سهند
احداث قطعه سوم آزاد راه تبریز-سهند
اجرای خط دوم انتقال گاز 20 اینچ رشت
احداث سد مخزنی دانالو و تاسیسات وابسته آن


گواهینامه ها: