شرکت جهاد نصر بوشهر


سال تاسیس: 1371
شماره ثبتی: 940

حوزه فعالیت:
انجام کلیه فعالیت های مطالعاتی خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای طراحی اجرایی طرح و ساخت مدیریت پیمان نظارت بر طرحهای عمرانی و مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت و تجهیز . واگذاری و فروش واحدهای تجاری و مسکونی و زراعی و کشاورزی و آتشباری و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در همه زمینه ها مشتمل بر رشته آب- راه و حمل و . نقل - ابنیه و تاسیسات کشاورزی و صنعت و معدن و اجاره و استیجاره ماشین آلات و انجام طرح های آبزی پروری، پرورش میگو، پرورش ماهی درقفس و...

اعضای هیئت مدیره:

مدیر عامل
قدرت احمدزاده زمهریر

رئیس هیئت مدیره
غلامحسین جمالی حاجیانی

عضو هیئت مدیره
حسین قرخلو

عضو هیئت مدیره
هوشنگ شریفی

عضو هیئت مدیره
غلامرضا حاجیانی


-------------------

رتبه بندی:

راه و ترابری

آب

-------------

-------------

5

5
-------------
-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

بخشی از پروژه های انجام شده:گواهینامه ها: