شرکت نام آوران نصر خراسان


حوزه فعالیت


شرکت جهاد نصر خراسان از شرکتهای است که تحت پوشش موسسه جهاد نصر متعلق به وزارت جهاد کشاورزی به شماره ثبت ۷۴۷۶ با هدف شرکت فعال در امر سازندگی کشور به ویژه استان خراسان رضوی در راستای مطالعه ، طراحی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی در حال حاضر شرکت جهاد خراسان در بخشهای زیر فعالیت می نماید.
راه سازی
آبیاری و زهکشی
سدهای خاکی و بتنی
خطوط انتقال آب و گاز
نفت و تاسیسات
ابنیه و ساختمان
تونل و تصفیه خانه
این شرکت در مدت ۱۲سال کار اجرایی موفق شده است بیش از ۲۰۰۰ پروژه عمرانی در استانهای خراسان، اصفهان، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان اجرا نماید. در واقع هر ۵/۱ روز یک پروژه به مرحله اجرا درآورده است. در حال حاضر شرکت جهاد نصرخراسان دارای رتبه یک در رشته حمل ونقل ، آب ، ساختمان ، تاسیسات وتجهیزات است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین صلاحیت شده است و همچنین موفق به اخذ رتبه یک آب وخاک از سازمان نظام مهندسی کشاورزی شده است. تشکیلات اجرایی و فعا لیتهای عمرانی شرکت در دهها اکیپ اجرایی سازماندهی شده است که در هر زمان آمادگی اجرای پروژه در داخل و خارج از کشور را دارا می باشد.