شرکت جهاد نصر تهران


حوزه فعالیت


حوزه فعاليت شرکت در زمينه‌هاي خدمات

انجام کلیه مراحل مربوط به نظارت ، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی از قبیل ارائه خدمات فنی و مهندسی توسعه و عمران روستائی و خدمات زیربنایی بخش کشاورزی اجاره و استیجاره ماشین آلات و تحصیل و ارائه نمایندگی مختلف داخلی و خارجی مبادرت به کلیه معاملات و فعالیتهای بازرگانی طراحی و ساخت، راه اندازی ، بهره برداری و نگه داری کلیه بناهای تجارتی ، مسکونی ، صنعتی و... شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و داخلی و خارج از کشور می باشد.