شرکت جهاد نصر زنجان


حوزه فعالیت


شركت جهاد نصر زنجـان در چارچوب اهداف و خط‌مشی اعلامي از سـوي مجمع محترم سهامداران در قالب شركـت سهامي خاص در امور عمران و آباداني در كشور تلاش می‌نماید و اعتقاد دارد كه رشد و پويائي، لازمه تداوم و بقـاء هر سـازمان می باشد و بايستي از فن‌آوری‌های پيشرفته حداكثر استفاده را برده و با بهره‌برداري بهينه از ماشین‌آلات موجود و به‌کارگیری نيروهاي متخصص و باایمان، آموزش مـداوم كـاركنـان و تـأمين معيشت باکرامت آنان كه متضمن ارائه خدمات باکیفیت برتر و موجب افزايش وفـاداري و انگيزه مي‌گردد را وجهه همت خويش قرار داده و از منابع طبيعي و محیط‌زیست به‌عنوان عامل حياتي توسعه پايدار حفاظت نمايد.
زمینه های فعالیت:
پروژه های معدنی و کشاورزی
پروژه های بخش ساختمانی و انبوه سازی
پروژه های آماده سازی
پروژه های آبیاری و زهکشی
پروژه های راه سازی
لیست ماشین آلات
پروژه های سد سازی